Michael Barnett

30.06.2013 15:03

Michael Barnett je duchovní učitel a Mistr v energetickém působení. Energetické působení nebo práce s energií jsou v poslední době stále častěji a běžněji užívané výrazy, ale co přesně znamenají? Není to terapeutická technika, je to spíše přístup k životu a k jeho tak zvaným problémům z naprosto jiné hladiny - z hladiny energie jak ji Michael Barnett nazývá. Prostřednictvím hudby, ticha, cvičení a meditací vede Michael účastníky svých seminářů do hladiny ticha a sebeuvědomění, kde je možné zanechat problémy a traumata svého já za sebou. Michael Barnett vede semináře v různých částech světa, zvláště v Evropě, ale také v Austrálii a Jižní Africe. Na seminářích mluví na různá témata. Jeho inspirované promluvy se týkají široké škály aspektů života - osobních i transcendentálních, sociálních i duchovních. Následuje ukázka z promluvy na téma svobody z jeho nedávného semináře v Praze:


"Občas, když pracuji s lidmi ve skupině, nic neříkám. Proč? Protože slova patří do světa. To neznamená, že by se světem bylo něco špatně - pravda, je toho hodně v nepořádku na světě, ale se světem jako takovým není nic v nepořádku. Nejsem proti světu ani v nejmenším.

Ale svět, jak ho vidíte, je velmi omezený, je to jenom mapa v ruce. Mapa Dánska není Dánsko, mapa ukazující všechny krásné domy v Praze, není Praha. A svět jak ho známe, jak jsme naučeni ho znát, je právě jenom mapa.

Svět, jak ho známe, je neustále v pohybu, vše se pohybuje z A do B. Nejenom auta, vlaky, letadla, ale život jako celek. V konečném důsledku prochází od narození ke smrti - je v tom pohyb - a vše co proběhne mezi narozením a smrtí, je jako pohyb.

Ale když se podíváte o něco hlouběji, zjistíte, že to vše se nepohybuje ani v nejmenším. Ve stejném okamžiku, kdy je to v pohybu, je to v naprostém a absolutním klidu.

Je to jako kdyby celý svět běžel na místě; když jsem byl ve škole, jedno z našich cvičení bylo klusat na místě, bez pohybu dopředu, jenom k rozhýbání těla. Celý svět je obojí, neustále v pohybu, a ve stejném okamžiku v dokonalém nepohybu.

Říkám-li, že svět je v klidu, tím nemám na mysli, že mezi dvěma akty, které uděláte, je okamžik klidu; mezi vyslovením něčeho a pak vyslovením něčeho jiného je ticho a klid. To není ten klid, který míním. Nemíním klid, který je mezi dvěma pohyby, myslím to, že za všemi pohyby je absolutní klid a naprosto nic se neděje.

Řeknu-li něco takového, a pokud vás to zajímá, vaše mysl se začne pokoušet, aby to pochopila; a aby to mohla pochopit, bude vaše mysl používat slova. Ale samotný způsob jak myslíte, celý způsob jak řadíte slova, která jste se naučili, do vět a frází, celý tento způsob vychází ze zásobníku znalostí, který neobsahuje to, co říkám. A dokonce i když přidám tuto pravdu do zásobníku znalostí - přidám ji do zásobníku, a vytáhnu ji a řeknu ji tak jako dnes - stále ještě to není přímý prožitek. Teď je to prostě něco na mapě.

Dám tu skutečnost, že vše je neustále v klidu na mapu - ale jak to komu pomůže? Jednou to budete muset zahlédnout sami pro sebe. Je mnoho, mnoho úrovní reality a slova, která známe a způsob, jakým je používáme, patří do obyčejné úrovně reality. Hlubší úrovně nenajdete na této obyčejné hladině. Můžete neustále nacházet nové věci na obyčejné úrovni reality - život vám neustále poskytuje nové objevy - ale neobjevíte nic radikálně nového na této úrovni reality. Pokud chcete něco radikálně nového, musíte zastavit - musíte zastavit všechno - pak můžete spadnout do nové úrovně.

To je velmi těžké. Kdykoli se vaše mysl pohne, celý svět se pohne. Vaše mysl je svět. Všeobecná mysl (consensus mind) - mysl, kterou všichni sdílí, je svět, který vidíme za těmito okny. Vaše příští myšlenka, ať je to cokoli, patří do světa. Nepřišla ze sféry ničeho, přišla z vašeho zásobníku slov a myšlenek. Jak z toho uniknout?

Musíte zastavit. Musíte být v tichosti. Musíte být otevření. Musíte setrvat v očekávání a s přáním a vůlí jít do neznámých prostor. Svět, který je ve vaší mysli a vašich myšlenkách, se odráží ve vzorech a strukturách vašeho těla. Existuje tam vzájemná souvislost. Celá mapa - tak jak jsem na začátku říkal, že obyčejný svět je prostě mapa - celá tato mapa je také v energiích uspořádaných ve vašem těle a v energiích celého vašeho energetického systému.

Účelem mého energetického působení je změnit tyto vzory energie v těle a v energetickém systému; posunout jednotlivce z energetických systémů, které v něm byly zafixovány v průběhu celého jeho života. Když se to stane, může se také stát, že se začne zastavovat mysl, protože systém mysli, systém těla a systém energie jsou jako ozubená kola, která do sebe zapadají a navzájem se udržují v pohybu. Takže, když začnete posouvat jedno kolo, ostatní kola už do sebe nezapadají a začínají také zpomalovat. A to je začátek svobody.

Svoboda je osvobození od všech struktur, které na nás byly uvaleny. Pak si najdeme nové systémy a staneme se jejich vězni. Můžete mít dokonce terapeutické systémy, můžete mít new age systémy - všechny druhy nových myšlenek o tom, co je pravda. Tato vězení jsou krásnější, ale stále jsou to vězení. Jste venku z vězení pouze, když vám nezbývají žádné struktury, prostě prázdnota; když žijete v prostoru. Říká se: Všichni Buddhové jsou bytosti prostoru.

To je přesně ten význam: že jste venku v prostoru, bez struktur. Všichni Buddhové jsou bytosti prostoru.

Cokoli, co najdete, když se posunete do těchto neznámých dimenzí, musí být samozřejmě žito v tomto světě. Nemluvím o odchodu do hor nebo do lesů, jak to bylo zvykem před tisíci lety. Mluvím o bytí naprosto a úplně v tomto světě, ale současně bytí ve spojení s hlubinami sebe.

Abyste mohli prožívat plněji krásu tohoto světa, musíte svět nechat odejít. Necháte svět odejít na hodinu, den, týden, najdete něco nového a vrátíte se do něj zpět. Necháte svět odejít znovu na hodinu, den, týden, měsíc, rok, najdete něco absolutně nového a krásného, přinesete to zpátky do světa a pak musíte spadnout mimo znovu. Protože abyste našli něco nového, musíte být svobodní od všech svodů a vyrušování světa.

Je to velmi obtížné. Kdybyste seděli doma se svojí ženou, svým mužem nebo přáteli a začali takto vypadávat na pět minut, asi by se o vás všichni začali strachovat a začali by se vyptávat: "Co se to s tebou děje?" Vše se bude snažit dostat vás zpátky na hladinu, na které se všichni shodnou, že se v ní žije. Musíte být velký hrdina nebo hrdinka, abyste vyhráli.

Musíte být velký hrdina, abyste následovali něco, co vás vábí k novým objevům, navzdory všemu, co vás přitahuje zpátky k obyčejnému."


 • Michael Barnett Narozen v Londýně 1930.
 • Vzdělání - Právo a matematika na universitě v Cambridge.
 • Pracoval jako obchodník a učitel. Intenzivně cestoval po celém světě.
 • Stal se vedoucí osobností v hnutí Růst v Londýně v 60.letech.
 • Terapeut v Radžníšově (Ošově) hnutí 1974 - 1982.
 • Od roku 1982 vede vlastní semináře v různých částech světa.
 • Založil
  • People not Psychiatry (1969)
  • Community Growth Centre (1972)
  • Alchemy International (1980)
  • The Wild Goose Company (1984)
  • The Michael Barnett Energy University (1988)
  • Energy World (1993)
 • Vydal přes 20 knih

Převzato z https://www.casopisdotek.cz/mistri/barnett.php