OM healing

16.05.2010 17:11

OM HEALING

"Duchovní srdce spočívá v očekávání sjednocení mentálního, fyzického a pravého JÁ a v zažehnutí plamene Božské lásky přebývající uvnitř. Ó člověče, probuď svůj potenciál, staň se Jogínem, vyzařuj světlo Božské lásky, kterým skutečně jsi. Buď svobodný. Skupiny OM healingu se účastní na sjednocení společenství a dláždí důvěryhodnou stezku k lásce, míru, zdraví a štěstí pro budoucnost celého lidstva." - Babaji

 

VIZE

OM healing je prastará skupinová duchovní léčebná technika, která používá kosmickou vibraci ÓM k léčení lidstva a matky Země. Je zapotřebí každého z nás, abychom způsobili změnu, abychom pomohli harmonizovat vzniklou nerovnováhu, ať už je v nás, v naší rodině, společnosti či přírodě. Tím, že se čím dál více lidí na celém světě zapojuje do skupin OM healingu, léčení a posvátná energie ÓM přirozeně prostupuje a transformuje naše životy a existenci tak, jak je známe. Léčíme sami sebe a současně prokazujeme službu i celé naší planetě.

OM healing pomáhá léčit lidi i životní prostřední na všech úrovních:  fyzické, emocionální, mentální i duchovní. Po tisíce let nebyla tato posvátná léčebná metoda lidstvu přístupná. Teď, když vstupujeme do nové éry, ve které v sobě čím dál více lidí objevuje zapomenutý potenciál, byl OM healing opět přinesen zpět, aby podpořil tento proces proměny.

 

HISTORIE

babajinew.jpgPůvod OM healingu sahá několik tisíc let nazpět. Pochází z dávných dob, kdy lidstvo bylo ještě silněji spojeno s vyšší moudrostí a žilo v harmonii s celým vesmírem. Rišiové (staří mudrci, kterým byly zjeveny Védy) používali tuto prapůvodní mocnou vibraci ÓM k léčení svých bližních a jakékoli nerovnováhy v přírodě. Mahavatár Babaji, nadčasový jogín a zdroj Kriya Jógy, známý na západě především díky mezinárodně známé knize "Autobiografie jogína" od Paramahansy Yoganandy, přináší OM healing světu znovu prostřednictvím svého přímého žáka Šrí Svámího Vishwanandy. OM healing je součástí silné transformační techniky zvané Atma Kriya Jóga (jóga pro duši), kterou dal Mahavatár Babaji k dispozici lidstvu v podobě, jež odpovídá současné úrovni vývoje. Zatímco Atma Kriya se cvičí individuálně, OM healing se praktikuje ve skupinách a přináší transformaci a léčení pro celé lidstvo a celou Zemi.

 

JAK OM HEALING FUNGUJE?

omhealingcircle.pngKosmická vibrace ÓM v nás uvede do souladu všechny energie, které se nenachází v harmonii s ÓM. Zpíváním ÓM ve skupině sestavené určitým specifickým způsobem se léčebná síla ÓM zesílí a znásobí. Pocity, myšlenky a negativní energie jako strach, napětí a deprese se uvolní, transformují a léčí. Tento proces působí na všechny úrovně bytosti :  fyzickou, emocionální, mentální i duchovní. Toto má kombinovaný efekt, který nejenže vyrovnává a léči všechny účastníky, ale působí také na okolí, na lidi, zvířata, obydlí a přírodu.

Transformační proces je podporován vyšším kolektivním vědomím skupiny. Mezi vyšším vědomím a účastníky se vytvoří kanál, ve kterém proudí vibrace ÓM uvnitř i vně celé skupiny. V důsledku toho se různé energie jako strach, napětí nebo pýcha uvolňují a očišťují. Léčení probíhá bez námahy a aura účastníků se mění na čisté světlo.

Léčivá síla může být také směrována ku prospěchu lidem, kteří se nenachází v kruhu nebo též místům a životním situacím, na které se skupina zaměří. Každý, kdo by rád obdržel podporu ze skupiny OM healing, může sdělit své přání společně se svým jménem a tématem, na které je potřeba se zaměřit.

Mimořádné požehnání Mahavatára Babajiho je přítomné, kdekoli se vytvoří skupina OM healingu v souladu s jeho učením a vedením. K vedení skupiny je potřeba obdržet svolení a požehání skrze Šrí Svámího Vishwanandu.

 

ZVUK ÓM

"Květy budoucnosti, jako věčná růže, rozkvetou v souladu s celosvětovou harmonií.

Stejně rozkvete člověk, jako růže v jeho srdeční oblasti, kde rezonuje zvuk ÓM, tvořivá síla.

Ať kruhy ÓM Svámího Vishwanandy vyzařují zvuk ÓM do energetické sítě Země a pomáhají tak vytvořit harmonii v současné době"   Babaji

 

Zdroj: https://www.om-healing.org/cs